aa info
STRONA  INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI BLOKOWYCH ATS
Informacje ogólne
Regulamin
Cennik usług
Opisy koniguracji i F.A.Q.
Sprawdź pocztę przez WWW

W  celu dokonania opłaty abonamentowej prosimy pobrać druk rachunku w dogodnym dla siebie formacie.

JPG (ok.240 kB)
GIF (ok. 360 kB)

w razie problemów kontakt: info@ats.pl


UWAGA !!!:
wpłaty abonamentowe należy regulować na podstawie dokumentu płatniczego (faktura VAT) w kasie ATS lub przelewem na konto:
ATS MBANK 29 1140 2004 0000 3802 3259 4100